72 ŁGZ „Skrzaty z Zaczarowanego Lasu”

Gromada powstała w 2003 roku przy parafii pw. Maryi Wspomożenia Wiernych. Na początku istniała jako koedukacyjna gromada „Poszukiwacze Przygód”. Jako żeńska gromada zaczęłyśmy działać za sprawą druhny Hani Drabik. Od 2011 roku gromada współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 5 przy ul. Łęczyckiej, gdzie odbywają się nasze zbiórki. Drużynową jest druhna Paulina Jędrzejczak, która kiedyś sama była Skrzatem.

skrzaty w radkowie

Skrzaty mieszkają z Zaczarowanym Lesie i wspólnie z Leśną Wróżką pilnują, by wszyscy mieszkańcy lasu żyli spokojnie i szczęśliwie i oczywiście zawsze pamiętali o Prawie Zucha.

las

Jeśli ktoś wpadł w tarapaty,
to na pomoc wzywa Skrzaty,
ale jakbyś nie popatrzył,
nigdzie Skrzata nie zobaczysz!

Bo Skrzat tę zasadę zna:
robi wszystko cicho-sza!

Spójrzcie Skrzaty dookoła,
czy Was także ktoś nie woła,
bo my w każdy dzień czy w nocy
zawsze chętne do pomocy!

Bo skrzat tę zasadę zna:
robi wszystko cicho-sza!